دانشکده مهندسی کامپیوتر- راهنمای روند ها
راهنمای روند های مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
 
شرح دریافت فایل
راهنمای روند ها
اخذ واحد کارآموزی  AWT IMAGE
ثبت نمره کارآموزی AWT IMAGE
تصویب پایان نامه AWT IMAGE
دفاع از پایان نامه AWT IMAGE
فارغ التحصیلی AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.19448.65776.fa.html
برگشت به اصل مطلب