دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های ترم جاری
اطلاعیه های ترم جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/7 | 
AWT IMAGEقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس و مجازی(دانشجویان پژوهش محور) ورودیهای ۹۸ به قبل که سمینارشان را ارائه شفاهی نداده اند.
 برنامه هفتگی  
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.18819.60134.fa
برگشت به اصل مطلب