دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعات آموزشی ترم جاری
اطلاعیه های آموزشی ترم جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/30 | 
برگزاری آزمون جامع دکترا نیمسال اول ۱۴۰۱
اطلاعیه جدید دوره ایمنی و بهداشت
تکمیل فرم بسته امتحانی آزمون جامع دکتری (دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰)

منابع آزمون جامع دکترا در ۳ گرایش
گرایش شبکه های کامپیوتری
گرایش نرم افزار
گرایش هوش مصنوعی

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.18807.59900.fa.html
برگشت به اصل مطلب