دانشکده مهندسی کامپیوتر- مرضیه ملکی مجد
مرضیه ملکی مجد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/15 | 
مرضیه ملکی مجد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس: تهران،رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق ۳۰۷

تلفن مستقیم: ۰۲۱۷۳۲۲۵۳۶۲ یا داخلی: ۵۳۶۲

پست الکترونیک دانشگاه:  malekimajdiust.ac.ir

دکترای تخصصی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

لینک به گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?user=UxkvKfsAAAAJ&hl=en

تحصیلات:

پسا دکتری: مهندسی کامپیوتر، پژوهشکده علوم کامپیوتر، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، تهران، ایران (۱۳۹۷-۱۳۹۸)
دکتری: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۶)
کارشناسی ارشد:مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)،دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف ،تهران،ایران(۱۳۸۸-۱۳۹۰)
کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران، ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)

محورهای پژوهشی:

الگوریتم های گراف، الگوریتم های تقریبی، الگوریتم های موازی، نظریه بازی، رایانش ابری، داده های حجیم

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.18788.59761.fa.html
برگشت به اصل مطلب