دانشکده مهندسی کامپیوتر- مدیران گروه ها
مدیران گروه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/15 | 
معماری کامپیوتر نرم افزار

AWT IMAGE
دکتر حاکم بیت الهی دکتر حسین رحمانی
تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۱۹ تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۱۷
هوش مصنوعی و رباتیک شبکه های کامپیوتری
AWT IMAGE
دکتر عادل ترکمان رحمانی دکتر زینب موحدی
تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۲۴ تلفن مستقیم: ۷۳۲۲۵۳۳۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.15384.41738.fa
برگشت به اصل مطلب