دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر خنجری
دکتر خنجری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/8/10 | 

  دکتر عین اله خنجری میانه

  AWT IMAGE

 رتبه: استادیار

دکترای تخصصی: نرم افزار- کشف دانش و داده ورزی

شماره تلفن مستقیم: 73225388 یا  داخلی: 5388  
فکس: 73021486  پست الکترونیک: Khanjari-at-iust.ac.ir
Google Scholar
لینک به آزمایشگاه تحقیقاتی: del.iust.ac.ir
وبسایت شخصی: khanjari.iust.ac.ir


تحصیلات:
  • دکترای تخصصی نرم افزار- دانشگاه تور - فرانسه  
  • کارشناسی ارشد نرم افزار- دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی نرم افزار- دانشگاه صنعتی شریف

محورهای پژوهشی:
  • داده کاوی و تحلیل کلان داده
  • کاوش  وب / شبکه اجتماعی
  •  کنش کاوی
  • پایگاه داده و انبار داده
  • طراحی زبانهای برنامه سازی و الگوریتم ها

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11507.22057.fa.html
برگشت به اصل مطلب