دانشکده مهندسی کامپیوتر- کارشناسان آموزشی
معرفی کارشناسان آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

  AWT IMAGE

 

 AWT IMAGE 

مهندس فریبرز قاسمی

  مهندس عباس عزیزجلالی

مهندس رضا ترکاشون

مهندس وحید ظهیرپور

  ghasemi-at-iust.ac.ir 

   azizjalali-at-iust.ac.ir

torkashvan-at-iust.ac.ir 

zahirpour-at-iust.ac.ir

  تلفن:۵۳۳۸

  تلفن:۵۳۱۰

  تلفن: ۵۳۹۰

تلفن:۵۳۳۶

AWT IMAGE

AWT IMAGE


مهندس هاشم مشحون مرحوم مهندس علی محمد بهزادی
  تلفن:۵۳۳۱ (بازنشسته) 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.10731.19051.fa
برگشت به اصل مطلب