دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
انتشار کتاب تألیفی عضو هیئت علمی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/7 | 

انتشار کتاب تألیفی
«ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری: یک رهیافت مدل‌مبنا» توسط
دکترمحمد عبداللهی ازگمی و دکتر حسن مطلبی


 


کتاب «ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری: یک رهیافت مدل‌مبنا» که توسط دکترمحمد عبداللهی ازگمی و دکتر حسن مطلبی تألیف شده است توسط انتشارات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان منتشر گردید.
 
دانشجویان و علاقه‌مندان جهت سفارش کتاب با دکتر مطلبی به نشانی ایمیل h.motallebi.pgmail.com  تماس بگیرند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11000.76016.fa.html
برگشت به اصل مطلب