دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر محمدطاهر پیله ور
دکتر محمد طاهر پیله ور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/20 | 

 نام و نام خانوادگی: محمد طاهر پیله ور
مرتبه علمی: استادیار
آدرس دانشگاه و دانشکده: گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر
تلفن/ شماره مستقیم یا داخلی: 02173225391
فاکس:02173021220
pilehvar@iust.ac.irپست الکترونیک دانشگاه:
دکترای تخصصی: هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی
          
لینک به گوگل اسکولار:  
لینک به صفحه شخصی:
 
محورهای پژوهشی: هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، یادگیری عمیق، مدلسازی معنایی، ابهام زدایی، تشخیص شایعات و اخبار دروغین، شبکه های معنایی، ترجمه ماشینی، مکان یابی

سابقه تحصیلی:
  • پسا دکتری: دانشگاه کمبریج، هوش مصنوعی (۱۸-۲۰۱۵)
  • دکتری: دانشگاه ساپینزای رم، هوش مصنوعی (۱۵-۲۰۱۱)
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، هوش ماشین و رباتیک (۸۸-۱۳۸۶)
     
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.18326.54562.fa
برگشت به اصل مطلب