دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
فرآیند ارزشیابی دروس در نیمسال دوم ۹۷-۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.56558.fa
برگشت به اصل مطلب