دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
اعلام اسامی دانشجویان پژوهشی مجازی ورودی مهر 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 
قابل توجه دانشجویان رشته  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری و نرم افزار
ورودی مهر 96
طبق مصوبه گروه مورخه 07/07/97 اسامی دانشجویان پژوهش محور بر طبق جدول ذیل اعلام
      می گردد:

 
اسامی دانشجویان پژوهش محور – رشته شبکه های کامپیوتری
ردیف شماره دانشجویی ردیف نام و نام خانوادگی
  1 96244161 8 96244674
22 96244242 9 96244746
3 96244611 10 96244179
4 96244656 11 96244638
5 96244827 12 96244269
6 96244494 13 96244404
7 96244134 14 -
اسامی دانشجویان پژوهش محور – رشته نرم افزار
ردیف شماره دانشجویی ردیف نام و نام خانوادگی
  1 96242297 7 96244764
22 96242243 8 96242864
3 96242252 9 96242576
4 96242099 10 96242234
5 96242729 11 96242405
6 96242216 12 96243026
 
دانشجویانی که اسامی آنها در لیست بالا اعلام نشده جزء دانشجویان آموزش محور می باشند و به جای واحد پایان نامه 6 واحد درسی می بایست انتخاب نمایند
دانشجویان پژوهش محور واحد پایان نامه را در ترم چهارم می بایست اخذ نمایند. اخذ واحد سمینار برای کلیه دانشجویان ( آموزش محور- پژوهش محور) در ترم سوم الزامی است.
دانشجویانی که اسامی آنها در لیست بالا اعلام شده است و تمایل ندارند به صورت پژوهشی ادامه بدهند حتما آموزش دانشکده (خانم کریمی ) را تا تاریخ 18/07/97 در جریان بگذارند تا به صورت دانشجوی آموزش محور معرفی شوند در غیر اینصورت در سیستم گلستان به عنوان دانشجوی پژوهش محور ثبت می شود.
سمینار دانشجویان آموزش محور از دو قسمت کتبی و پژوهشی تشکیل شده است که بخش کلاس سمینار و بخش پژوهشی را با هریک از اساتید نام برده در ذیل می گذراند.
کلاس درس سمینار دانشجویان آموزش محور از روز چهارشنبه  ساعت 19:30-17:30 به صورت مجازی با حضور دکتر احمد فراهی تشکیل می گردد. و 10 نمره پژوهشی را می توانند با هر یک از اساتید نامبرده در ذیل را انتخاب نمایند.
کلاس مجازی دکتر فراهی از تاریخ 18/07/97 تشکیل می شود.
حضور دانشجویان آموزش محور در کلاس مجازی سمینار الزامی می باشد
امتحان سمینار 04/11/97 ساعت 10-12 در دانشکده مهندسی کامپیوتر می باشد.
دانشجویان پژوهش محور نیاز به حضوردر کلاس مجازی سمینار را ندارند.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.54151.fa
برگشت به اصل مطلب