دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
برنامه سمینارهای کارشناسی ارشد پردیس و مجازی گروه شبکه های کامپیوتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | 
برنامه سمینارهای کارشناسی ارشد پردیس و مجازی
          گروه  شبکه های کامپیوتری
   روز چهار شنبه  مورخ  24/08/96    مکان : دانشکده مهندسی کامپیوتر
 
عنوان سمینار ارائه دهنده استاد راهنما استاد داور ساعت شروع مکان
بررسی امنیت نسل چهارم و پنجم موبایل پریچهر ترکمن دکتر رضا برنگی دکتراحمد اکبری 9:25-9:00 کلاس117 – طبقه اول
مروری بر راهکارهای پیاده سازی توزیع شده کنترل کننده در شبکه های تعریف شده با نرم افزار حمید مختاری دکتر وصال حکمی دکتر احمد اکبری 9:55-9:30 کلاس117 – طبقه اول
بررسی امنیت اینترنت اشیاء بر بستر شبکه های نسل پنجم نازگل شفاع دکتر احمد اکبری دکتر ناصر مزینی 10:25-10:00 کلاس117 – طبقه اول
مطالعه و بررسی زیرساخت 5G برای شبکه های هوشمند سجاد شرفی دکتر ناصر مزینی دکتر رضا برنگی 10:55-10:30 کلاس117 – طبقه اول
بررسی کاربردهای شبکه نرم افزاری در حوزه شبکه های بی سیم مهسا علیخانی دکتر سیدوحید ازهری دکتر وصال حکمی 11:25-11:00 کلاس113 – طبقه اول
مطالعه و بررسی چالشهای حوزه امنیت در اینترنت اشیاء در شبکه های هوشمند امیر بستانچی دکتر ناصر مزینی دکترزینب موحدی 11:25-11:00 کلاس117 – طبقه اول
بررسی روشهای تخلیه بار در محاسبات ابری موبایل مرضیه شیخی دکتر زینب موحدی دکتر وصال حکمی 11:55-11:30 کلاس117 – طبقه اول
بررسی مکانیزم ها و پروتکل های انرژی – کارامد در شبکه های حسگر بی سیم فریده سبز علی دکتر رضا برنگی دکتر سیدوحید ازهری 11:55-11:30 کلاس113 – طبقه اول
بررسی روش های توزیع بار بین کنترل کننده در شبکه های مبتنی بر نرم افزار مرضیه ادراکی دکترزینب موحدی دکتر سیدوحید ازهری 12:25-12:00 کلاس117 – طبقه اول
بررسی تهدیدات و مخاطرات موجود در حوزه امنیت اینترنت اشیاء و راه کارهای پیشنهاد شده سپیده لیمویی دکتر رضا برنگی دکتر زینب موحدی 12:55-12:30 کلاس117 – طبقه اول
بررسی و تحلیل روش ها و ابزارهای آسیب پذیری وب محمدمبین آرامی دکترمحمدعبدالهی ازگمی دکتر زینب موحدی 13:25-13:00 کلاس117 – طبقه اول
بررسی چالش های امنیتی 6lowpan حسین امینی دکتر سیدوحید ازهری دکتر زینب موحدی 13:55-13:30 کلاس117 – طبقه اول
بررسی الگوریتم های زمان بندی لینک مبتنی برIEEE  802 .15.4e TSCH
در کاربردهای اینترنت اشیاء
فرزانه حجتی دکتر محمد عبدالهی ازگمی / دکتر وصال حکمی دکتر رضا برنگی 13:55-13:30 کلاس113 – طبقه اول
بررسی چالش های حریم خصوصی در سرویس های مکان- مبنا معین فرخ نیا همدانی دکتر محمد عبدالهی ازگمی/ دکتر وصال حکمی دکتر احمد اکبری 14:25-14:00 کلاس113 – طبقه اول
راهکارهای مکان یابی درون ساختمانی یا به اختصار IPS با استفاده کاهش حجم اطلاعات مریم سبزی اوغانی دکتر احمد اکبری/ دکتر حسین غفاریان دکتر سیدوحید ازهری 14:55-14:30 کلاس113 – طبقه اول
راهکارهای مکان یابی درون ساختمانی با تعداد نقاط دسترسی AP کمتر معصومه سبزی اوغانی دکتر احمد اکبری/ دکتر حسین غفاریان دکتر سیدوحید ازهری 15:25-15:00 کلاس113 – طبقه اول
بررسی روش ها و ابزارهای زنجیره سازی سرویس در محیط های ابری حامد عنایت زارع دکتر احمد اکبری دکتر سیدوحید ازهری 15:55-15:30 کلاس113 – طبقه اول
بررسی روش ها و ابزارهای مدیریت بر توابع مجازی سازی شبکه در محیط های ابری امیرحسین غراب دکتر احمد اکبری دکتر سیدوحید ازهری 16:25-16:00 کلاس113 – طبقه اول
بررسی معماری های استفاده شده در سوئیچ های نرم افزار محور مرتضی بدیع الزمانی دکتر احمد اکبری دکتر سیدوحید ازهری 16:55-16:30 کلاس113 – طبقه اول
 
قابل توجه دانشجویان : به دلیل حضور و غیاب در جلسه های سمینار حضور همه دانشجویانی که ارائه سمینار دارند از ساعت 9 تا 17 در سمینارها الزامی است در غیر اینصورتاز نمره سمینار دانشجو کسر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.51423.fa
برگشت به اصل مطلب