دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
اسامی دانشجویان پژوهشی گرایش شبکه های کامپیوتری و نرم افزار – ورودی مهر 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ | 
اسامی دانشجویان پژوهشی گرایش شبکه های کامپیوتری – ورودی مهر 95
شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی ردیف
95241321 8 95241987 1
95241447 9 95241366 2
95242988 10 95241465 3
95241582 11 95241276 4
95241186 12 95241708 5
95241933 13 95241042 6
95241249 7
اسامی دانشجویان پژوهشی گرایش نرم افزار– ورودی مهر 95
شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی ردیف
95242475 8 95242799 1
95242925 9 95242385 2
95242052 10 95242961 3
95242502 11 95242673 4
95242421 12 95242304 5
95242142 13 95242826 6
95242583 14 95242529 7
 
دانشجویانی که اسامی آنها در بالا اعلام شده است به عنوان دانشجویان پژوهشی به تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام می گردند. و بعد از این انصراف از پژوهشی برای این دانشجویان غیر ممکن می باشد. لذا از دانشجویان پژوهش محوری که دروس اضافه ای در ترم جاری اخذ نموده اند درخواست حذف درسشان را تا تاریخ 20/08/96 به آدرس ایمیل ذیل بفرستند.
karimi@iust.ac.ir
دانشجویان آموزش محور رشته نرم افزار و شبکه های کامپیوتری کلاس مجازی سمینار دکتر فراهی روزهای چهارشنبه ساعت 16-18 می باشد اولین کلاس سمینار از تاریخ 10/08/96 شروع می شود. شرکت در کلاس مجازی سمینار برای دانشجویان آموزش محور الزامی بوده و امتحان سمینار که 10 نمره دارد در تاریخ 05/11/96 ساعت 10 صبح در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر می باشد. دانشجویان آموزش محور 10 نمره قسمت پژوهشی خود را با یکی از اساتید گروه مربوط به خود هماهنگ کرده و تا پایان 30/11/96 فرصت دارند کار پژوهشی را به استاد تحویل نمایند تا نمره سمینار دانشجو در گلستان درج گردد.
اساتیدی که دانشجویان آموزش محور می توانند کارهای پژوهشی خود را با آنها انجام دهند:
گروه نرم افزار: دکتر حسن نادری – دکتر مقدادمیرابی – دکتر عین اله خنجری – دکتر بهروز مینایی
گروه شبکه ای کامپیوتری : دکتر ازهری – دکتر اکبری – دکتر برنگی – دکتر میرابی- دکتر حکمی
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.51306.fa
برگشت به اصل مطلب