دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویانی که در تاریخ 27/02/96 ارائه سمینار دارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | 

سمینار در دانشکده مهندسی کامپیوتر بر گزار می شود  برنامه ارائه سمینارها به پیوست آمده است

به دلیل حضور و غیاب دانشجویان در سمینارها، لذا کلیه دانشجویان از زمان شروع ارائه سمینار تا پایان سمینارها می بایست حضور داشته باشند

عدم حضور موجب کسر نمره از دانشجو می گردد.

                                                                                                            

                                                                                                                                                       با تشکر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.49637.fa
برگشت به اصل مطلب