دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
برنامه ارائه سمینارهای پردیس و مجازی گروه شبکه های کامپیوتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | 
برنامه ارائه سمینار های پردیس و مجازی روز چهارشنبه مورخ 96/02/27
گروه شبکه های کامپیوتری - کلاس 113 - طبقه اول
ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو زمان ارائه سمینار عنوان سمینار استاد راهنما داور 
1 حسین امینی 8:30-8:55 بررسی چالشهای امنیتی پروتکل slow pan دکتر سیدوحید ازهری دکتر زینب موحدی
2 مسعود محمدحسنی 9:00-9:25 بررسی کارایی کیفی شبکه های پوشش برای شبکه های هوشمند برق دکتر سیدوحید ازهری دکتر وصال حکمی
3 ندا وفایی 9:30-9:55 مسیریابی در شبکه های رادیو شناختی چندگامه دکتر رضا برنگی دکتر سیدوحید ازهری
4 محمد مبین آرامی 10:00-10:25 بررسی روشها و ابزارهای تحلیل آسیب پذیری وب دکتر محمد عبدالهی ازگمی دکتر زینب موحدی
5 فاطمه رستمی 10:30-10:55 شبیه سازی عامل مبنای حملات امنیتی شبکه دکتر محمد عبدالهی ازگمی دکتر ناصر مزینی
6 محمد علی اصغریان 11:00-11:25 بررسی نحوه به کارگیری اینترنت اشیاء در شبکه هوشمند برق دکتر ناصر مزینی دکتر رضا برنگی
7 محمدرضا صالح صدق پور 11:30-11:55 بررسی مدلهای تحلیل رفتار شبکه های کامپیوتری با تاکید بر امنیت شبکه دکتر رضا برنگی دکتر وصال حکمی
گروه شبکه های کامپیوتری - کلاس 112- طبقه اول
ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو زمان ارائه سمینار عنوان سمینار استاد راهنما داور 
1 سیدمجتبی حسینی 9:30-9:55 بررسی DNA به عنوان معماری آینده اینترنت دکتر حسن نادری دکتر احمد اکبری ازیرانی
2 شهرزاد ترابی زاده 10:00-10:25 بررسی فناوریهای شبکه در مراکز داده دکتر مرتضی آنالوئی دکتر احمد اکبری ازیرانی
3 درسا برزگری 10:30-10:55 بررسی مدیریت شناسه و احراز هویت در اینترنت اشیاء دکتر احمد اکبری ازیرانی دکتر سیدوحید ازهری
4 علیرضا براتی 11:00-11:25 بررسی چارچوب ها و روشهای محاسبه و بکارگیری اعتماد در اینترنت اشیاء دکتر احمد اکبری ازیرانی دکتر محمد عبدالهی ازگمی
5 اردلان ظهیری 11:30-11:55 بررسی چارچوبها و ابزارهای شبیه سازی حملات امنیتی در محیط ابر دکتر محمد عبدالهی ازگمی دکتر احمد اکبری
6 سیدعلیرضا مرجانمهر 12:00-12:25 شناخت کاربرد محور سکوهای اینترنت اشیاء بادر نظر گرفتن نقش انسان و تعاملات بین انسان و اشیاء دکتر احمد اکبری ازیرانی دکتر سیدوحید ازهری
7 سپهر جلایر 12:30-12:55 بررسی چالش های امنیتی تکنولوژی IEEE802.15.4 دکتر سیدوحید ازهری دکتر احمد اکبری ازیرانی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.49636.fa
برگشت به اصل مطلب