دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
برنامه ارائه سمینارهای پردیس و مجازی گروه نرم افزار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | 
برنامه ارائه سمینارهای پردیس و مجازی روز چهارشنبه مورخ 96/02/96
گروه نرم افزار  - کلاس 115
ردیف زمان ارائه سمینار نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان سمینار استاد راهنما داور 
1 8:30-9:00 الهه بقایی مطالعه بررسی سیستم های توصیه گرمبتنی بر وب دکتر محمدرضا کنگاوری دکتر حسن نادری
2 9:009:30 محسن زارعی چالش های حفظ حریم خصوصی در شبکه های گرید دکتر محمدرضا کنگاوری دکتر حسن نادری
3 9:30-10:00 علیرضا محمدخانی بررسی چالشهای کنترل توزیع شده در سیستم های سایبر- فیزیکی دکتر عبدالهی ازگمی دکتر محمدرضا کنگاوری
4 10:30-11:00 امیر رضا فراهانی بررسی روشهای خودکار مبتنی بر داده کاوی جهت شناسایی و کشف تقلب دکتر حسین رحمانی دکتر بهروز مینایی
5 12:00-12:30 سیدعباس نوربها بررسی چالش های مدیریت نقدینگی خودپردازها با استفاده از داده کاوی دکتر حسن نادری دکتر بهروز مینایی
6 12:30-13:00 رویا برزویی بررسی الگوریتم های پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار دکتربهروز مینایی دکتر حسن نادری
7 13:00-13:30 حمیده عباسی فرود مطالعه و بررسی معیارهای شباهت خط سیر اشیاءمتحرک و کاربرد انها دکتر حسن نادری دکتر عین اله خنجری
8 13:30-14:00 علیرضا خنشان بررسی روشهای استخراج ویژگی از گراف دکتر عین اله خنجری دکتر حسن نادری
گروه نرم افزار  - کلاس 117
1 10:00-10:30 رعنا مهدوی بررسی تکنیک های داده کاوی در حل مسائل نا باروری دکتر حسین رحمانی دکتر عین اله خنجری
2 11:00-11:30 فائزه رجبی فر بررسی رده بندهای ترکیبی داده های جریانی دکتر عین اله خنجری دکتر بهروز مینایی
3 11:30-12:00 محمدباقر روشن بررسی روشهای رده بندی گراف های حجیم دکتر عین اله خنجری دکتر حسن نادری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.49635.fa
برگشت به اصل مطلب