دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان آموزش الکترونیک - تحویل CD سمینار و فرمهای پروپوزال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۱ | 

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور-  ورودی بهمن 93- مرکز آموزش الکترونیکی

 دانشجویان می بایست فرمهای پروپوزالشان را تا تاریخ 22/10/95 پس از تکمیل و

بعد از امضای استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی دانشکده ( خانم کریمی ) تحویل نمایند.

دانشجویان توجه داشته باشند که فرمها باید به صورت تایپی باشد.

دانشجویان می بایست فرمهای پروپوزال را از روی سایت دانشکده کامپیوتر – مرکز آموزش الکترونیکی– فرمها:

- فرم خلاصه پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد شماره فرم 610- الف

  • فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی ارشد شماره فرم 610- ب

را تکمیل نمایند.

و همچنین دانشجویانی که سمینارشان را در تاریخ 17/09/95 ارائه نمودند فایلهای سمینار خود را تا تاریخ  22/10/95 به کتابخانه دانشکده  (خانم جلیلی) در قالب فرمت زیر فقط به صورت سی دی تحویل و رسید تحویل سی دی به کتابخانه را ، به تحصیلات تکمیلی دانشکده ( خانم کریمی) نمایند. عدم تحویل سی دی سمینار به منزله عدم درج نمره سمینار در سیستم گلستان می باشد:

  1. محتوای سمینار باید در چارچوب فرمت پیشنهادی  زیر تهیه شود.

  2.  یک فایل با فرمت DOC شامل کل گزارش سمینار

  3. یک فایل با فرمت PDF با آکروبات ME و یکپارچه تهیه شده باشد.(فونت فارسی embed شده باشد)  

  4. روی سی دی ها با ماژیک مخصوص سی دی نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، عنوان سمینار قید شود و سی دی سمینار حتما داخل قاب گذاشته شود.

  • pdf  با اکروبات ME به صورتی که کلمات در آن قابل جستجو و همچنین قابل کپی در محیط WORD باشد.

 تحصیلات تکمیلی دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.47643.fa
برگشت به اصل مطلب