دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان آموزش محور ورودی مهر 94 رشته نرم افزار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۱ | 

قابل توجه دانشجویان آموزش محور ورودی مهر 94 رشته نرم افزار 

کلاس سمینار دکتر فراهی روزهای چهارشنبه ساعت 17-15 به صورت مجازی تشکیل می شود.

اولین تاریخ تشکیل کلاس 95/08/12 می باشد

حضور دانشجویان آموزش محور در کلاس سمینار الزامی است

نمره سمینار دانشجویان آموزش محور به طریق زیر محاسبه می گردد:

امتحان سمینار که شامل 10 نمره مطالب کلاس مجازی می باشد.

10 نمره فعالیت پژوهشی سمینار که از بین اساتید گروه نرم افزار یک استاد را انتخاب نموده و بعد از انجام کار پژوهشی نمره این بخش هم توسط استاد مربوطه به تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام گردد.

آخرین مهلت جهت انجام فعالیت پژوهشی 95/11/30 می باشد.

امتحان سمینار روز پنج شنبه 95/10/30 ساعت 12-10 در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر می باشد.

اساتید گروه نرم افزار : دکتر مقداد میرابی – دکتر بهروز مینایی- دکتر محمد عبدالهی- دکتر حسن نادری – دکتر حسین رحمانی- دکتر عین اله خنجری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.47128.fa
برگشت به اصل مطلب