دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
اسامی دانشجویان پژوهش محور رشته نرم افزار ورودی مهر 94

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۵ | 

اسامی دانشجویان پژوهش محور رشته نرم افزار ورودی مهر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.46712.fa
برگشت به اصل مطلب