دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان آموزش محور ورودی بهمن 93 رشته شبکه های کامپیوتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۵ | 

قابل توجه دانشجویان آموزش محور ورودی بهمن 93

رشته شبکه های کامپیوتری 

کلاس سمینار دکتر فراهی روزهای شنبه ساعت 19-17 به صورت مجازی تشکیل می شود.

اولین تاریخ تشکیل کلاس 18/02/95 می باشد

حضور دانشجویان آموزش محور در کلاس سمینار الزامی است

نمره سمینار دانشجویان آموزش محور به طریق زیر محاسبه می گردد:

امتحان سمینار که شامل 10 نمره مطالب کلاس مجازی می باشد.

10 نمره پژوهشی سمینار که از بین اساتید گروه شبکه های کامپیوتری یک استاد را انتخاب نموده و بعد از انجام کار پژوهشی نمره این بخش هم توسط استاد مربوطه داده می شود.

امتحان سمینار روز پنج شنبه 03/04/95 ساعت 12-10 در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.45365.fa
برگشت به اصل مطلب