دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۷ | 

قابل توجه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی

فرایند ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 21/02/95 به مدت دو هفته شروع خواهد شد.

دانشجویان از تاریخ ذکر شده وارد سایت گلستان شده و ارزشیابی اساتید را در سیستم گلستان انجام دهند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.45201.fa
برگشت به اصل مطلب