دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری – ورودی بهمن 93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۷ | 

قابل توجه دانشجویان رشته  مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری – ورودی بهمن 93

طبق مصوبه گروه مورخه 04/02/95 اسامی دانشجویان پژوهش محور، طبق جدول ذیل اعلام

      می گردد:

ردیف

 شماره دانشجویی

ردیف

 شماره دانشجویی

  1

93241058

8

93241472

2

93241229

9

93241517

3

93241193

10

93241175

4

93241013

11

93241427

5

93241346

12

93241103

6

93241544

13

93241436

7

93241535

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست بالا اعلام شده تا تاریخ 12/02/95 مهلت دارند با مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده فرم تعهد نامه مربوط به دانشجویان پژوهش محور را تکمیل و تحویل نمایند.

توجه : دانشجویان پژوهش محوری که تا تاریخ ذکر شده به تحصیلات تکمیلی مراجعه ننمایند به عنوان دانشجوی آموزش محور ادامه تحصیل می دهند.

به دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند فرم تعهد داده نمی شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.17118.45199.fa
برگشت به اصل مطلب