دانشکده مهندسی کامپیوتر- گروه هوش‏‏ مصنوعی و رباتیک
اساتید گروه هوش مصنوعی و رباتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.15572.22187.fa
برگشت به اصل مطلب