دانشکده مهندسی کامپیوتر- مدیران گروه ها
مدیران گروه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۵ | 
سخت افزار نرم افزار

AWT IMAGE
دکتر حاکم بیت الهی دکتر مرتضی کنگاوری
تلفن مستقیم: 73225319 تلفن مستقیم: 73225305
هوش مصنوعی و رباتیک شبکه های کامپیوتری
AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر عادل ترکمان رحمانی دکتر رضا برنگی
تلفن مستقیم: 73225324 تلفن مستقیم: 73225311
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.15384.41738.fa
برگشت به اصل مطلب