دانشکده مهندسی کامپیوتر- مدیر تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 دکتر محمدرضا جاهد مطلق

 رتبه علمی: استاد

  تخصص: کنترل فرآیندهای صنعتی اتوماسیون و کنترل سیستم های پیچیده

 ایمیل: jahedmr@iust.ac.ir

شماره تلفن مشتقیم: 73225306

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.11091.20426.fa
برگشت به اصل مطلب