دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
مهدی سعیدی 23/08/96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 

آقای مهدی سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد جناب آقای دکتر کنگاوری روز سه‏ شنبه 23 آبان ماه ساعت 17:00 در اتاق سمینار واقع در طبقه سوم دانشکده کامپیوتر از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بسط ابزار شبیه سازی AnyLogic به منظور شبیه سازی سیستم های پیچیده متشکل از عامل های هوشمندخواهند نمود.
 

  چکیده پایان نامه:

امروزه سیستم های چندعامله به منظور مدل سازی فرایند ایجاد تصمیم در انسان بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای موفق زیادی از این روش مشتق شد هاند که در حوزه های متفاوتی کارا ظاهر شده اند. سیستم های پیچیده بر خلاف سیستم های ساده از مولفه های متعددی بهره مند می باشند. در حوزه
سیستم های پیچیده، سیستم های چند عامله نقش بارزی را ایفا می کنند. اقدام به شبیه سازی و پیاد هسازی سیستم Any Logic در این پژوهش با بکارگیری ابزار شبیه سازی درشت عامل هایی ،CODAGE پیچیده نموده ایم. ما در سیستم پیچیده خود با الهام از مدل تصمیم شناختی را طراحی می نماییم که وظایف خود را بین ریزعامل های تشکیل دهنده خود تقسیم می نمایند. ما قوانین و دانشی را جهت ایجاد امکان تعامل میان عامل ها فراهم می کنیم. با در نظر گرفتن متغیرهای محدود کننده
امکان کنترل محدودیت های محاسباتی را برای طراح شبیه ساز ایجاد می کنیم. عامل های تشکیل دهنده سیستم پیچیده را با مفاهیم یادگیری تقویتی تجهیز کرده و قابلیت یادگیری از تعاملات بین عام لها را به آنها می افزاییم. برای آزمودن سیستم پیچیده شبیه سازی شده از مثال طناب کشی استفاده کرده و عملکرد مدل را،
نمایش م یدهیم. Any Logic ضمن استخراج دانش اولیه، در محیط
واژه های کلیدی:سیستم های پیچیده، شبیه سازی، سیستم های چندعامله، عام لهای هوشمند.

 

  ارائه­ دهنده:

مهدی سعیدی

  استاد راهنما:

   آقای دکتر کنگاوری
 

  استاد ممتحن داخلی : جناب آقای دکتر جاهد مطلق

  استاد ممتحن خارجی :جناب آقای دکتر کامبیز بدیع

  زمان : سه شنبه 23 آبان ماه

  ساعت 17:00

  مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر- طبقه سوم- اتاق 304

  از اساتید بزرگوار، دانشجویان گرامی و دیگر متخصصان و علاقه مندان به موضوع دفاعیه دعوت
می شود با حضور خود موجبات غنای علمی و ارتقای کیفی را فراهم سازند.

  دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.11064.51427.fa
برگشت به اصل مطلب