دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
قابل توجه داوطلبان مصاحبه تخصصی دوره دکتری97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
قابل توجه داوطلبان دکتری 1397 دانشکده مهندسی کامپیوتر
به اطلاع می رساند نام کاربری و گذرواژه جهت بارگذاری مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی برای شرکت در مصاحبه دکتری 1397 دانشکده مهندسی کامپیوتر به شرح ذیل می باشد:

نام کاربری= شماره داوطلبی 49
گذر واژه = کد ملی (بدون رقم صفر در سمت چپ)

به عنوان مثال در صورتی که شماره داوطلبی شما در آزمون برابر 11111 بوده، نام کاربری شما برابر 4911111 و اگر کد ملی شما برابر 0011111111 است گذرواژه برابر 11111111 است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.53171.fa
برگشت به اصل مطلب