دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
 
اطلاعیه شماره ( 2 )
 
از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی 96 مهندسی کامپیوتر دعوت می­شود که در جلسه توجیهی ( شامل آشنایی با مقررات آموزشی و پژوهشی ، دروس قابل اخذ در هر گرایش و .... ) که با حضور مدیرمحترم گروه آموزشی مربوطه ، در محل دانشکده  -    طبقه اول  و بشرح زمانبندی ذیل تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.
 
جلسه توجیهی :
 
گرایش هوش مصنوعی    ( مدیر گروه آقای دکتر رحمانی )   دو­شنبه  27/6/96    ساعت  15 – 13:30                    کلاس 114        
 
گرایش معماری سیستمهای ­کامپیوتری   ( مدیر گروه آقای دکتر پاطوقی)   دو­شنبه  27/6/96    ساعت  15 – 13:30        کلاس 115
 
 
گرایش مهندسی نرم افزار    ( مدیر گروه آقای دکترکنگاوری )    دو­شنبه  27/6/96    ساعت  15 – 13:30                      کلاس 116
 
گرایش شبکه های کامپیوتری    ( مدیر گروه آقای دکتر برنگی )     دو­شنبه  27/6/96    ساعت  15 – 13:30                         کلاس 117
 
 
 
 
                                                                      تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.50577.fa
برگشت به اصل مطلب