دانشکده مهندسی کامپیوتر- کارمندان
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پست الکترونیکی و شماره تماس

معرفی افراد

  بهمن تقدسی

  کارشناس ارشد و مسئول آموزش کارشناسی

(باز نشسته)

 AWT IMAGE

Naimig_at_iust.ac.ir
5313

  قاسم نعیمی

مدیر اجرایی دانشکده

و

  کارشناس‏ ارشد خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی  

(باز نشسته) 

  AWT IMAGE

zahirpour-at-iust.ac.ir

5336-5331

مهندس وحید ظهیرپور

مدیر اجرایی دانشکده

AWT IMAGE

  Tooraniz_at_iust.ac.ir

5302

  زینب تورانی

  کارشناس‏ خدمات آموزشی  

مقطع کارشناسی

  AWT IMAGE

Panaghin_at_iust.ac.ir

5323

  نسرین پناغی

کارشناس‏ ارشد خدمات آموزشی  

تحصیلات تکمیلی

AWT IMAGE 

    Doostmohammadian_at_iust.ac.ir

5303

  آذرلقا دوستمحمدیان

  کارشناس‏ ارشد خدمات آموزشی

مقطع کارشناسی

  AWT IMAGE

karimi@iust.ac.ir

5327

مریم کریمی

کارشناس خدمات آموزشی

 مقطع تحصیلات تکمیلی

آموزشهای آزاد

(آموزش الکترونیکی-پردیس 2)

  Yousefzadi_at_iust.ac.ir

5335

  افسانه یوسف زادی

کارشناس‏ خدمات آموزشی دکتری
و

مدیر وب سایت دانشکده

  AWT IMAGE

hajighasem-at-iust.ac.ir

5309

الهام حاجی قاسم خباز

کارشناس پژوهشی دانشکده
و
مدیر وب سایت دانشکده

  cesecretary-at-iust-ac-ir

5300

  اعظم عظیمی

مسئول دفتر دانشکده

  AWT IMAGE

  رقیه نقی‏‏ نیا

  متصدی اتاق پروژه
(بازنشسته)

  AWT IMAGE

  محمدرضا مقدم

  امین اموال
(بازنشسته)

  AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.10727.1302.fa
برگشت به اصل مطلب