دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعات مقطع کارشناسی
سرفصل دروس و برنامه ترم بندی گروهها و دستورالعمل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT Bulletدروس نرم افزار و برنامه پیشنهادی ترم به ترم

ورودی 92 و مابعد

AWT IMAGE

AWT Bulletدروس سخت افزار و برنامه پیشنهادی ترم به ترم

ورودی 92 و مابعد

  

                  

             

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.10324.17860.fa
برگشت به اصل مطلب