[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور پژوهشی::
آموزش الکترونیکی::
پردیس شماره 2::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
::
ورود به سایت دروس

AWT IMAGE

نام کاربری
کلمه عبور

AWT IMAGE
رمز ورود را فراموش کرده‌اید؟

..
دفاعیه کارشناسی ارشد

دفاعیه کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | 
شماره و گروه درس نام درس جنسیت نام استاد زمان و مکان ارائه/ امتحان
2211001-01 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی مرد ترکمان رحمانی عادل درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.02) _ ساعت : 08:00-10:00
2211001-02 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی مختلط موحدی زینب درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.02) _ ساعت : 08:00-10:00
2211001-03 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی مختلط ظهیرپور وحید درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.02) _ ساعت : 08:00-10:00
2211023-01 مدارهای الکترونیکی مختلط مزینی ناصر درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.23) _ ساعت : 08:00-10:00
2211026-01 معماری کامپیوتر مختلط سریانی محسن درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.02) _ ساعت : 08:00-10:00
2211027-01 آزمایشگاه پایگاه داده ها مختلط ترکاشون رضا درس(ع): شنبه 13:00-15:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.16) _ ساعت : 13:00-15:00
2211037-01 آزمایشگاه سیستم عامل مختلط فرد باستانی محمدعلی درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.20) _ ساعت : 08:00-10:00
2211037-02 آزمایشگاه سیستم عامل مختلط فرد باستانی محمدعلی درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.20) _ ساعت : 10:00-12:00
2211050-01 تحلیل و طراحی الگوریتمها مختلط نادری حسن درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211051-01 الکترونیک دیجیتال مختلط مزینی ناصر درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.10.23) _ ساعت : 08:00-10:00
2211052-01 آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال مختلط ظهیرپور وحید درس(ع): شنبه 13:00-15:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.16) _ ساعت : 13:00-15:00
2211053-01 سیگنالها و سیستمها مختلط اکبری ازیرانی احمد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
امتحان(1396.10.26) _ ساعت : 08:00-10:00
2211076-01 شبکه های کامپیوتری مختلط آنالویی مرتضی درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.10.30) _ ساعت : 13:00-15:00
2211085-01 مهندسی اینترنت مختلط حکمی وصال درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.27) _ ساعت : 13:00-15:00
2211087-01 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری مختلط عزیزجلالی عباس درس(ع): شنبه 13:00-15:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.16) _ ساعت : 13:00-15:00
2211087-02 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری مختلط عزیزجلالی عباس درس(ع): شنبه 15:00-17:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.16) _ ساعت : 15:00-17:00
2211087-03 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری مختلط عزیزجلالی عباس درس(ع): یک شنبه 15:00-17:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.17) _ ساعت : 15:00-17:00
2211087-04 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری مختلط عزیزجلالی عباس درس(ع): سه شنبه 15:00-17:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.19) _ ساعت : 15:00-17:00
2211090-01 مهندسی نرم افزار مختلط آشتیانی مهرداد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.02) _ ساعت : 13:00-15:00
2211118-01 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی مختلط دارابی مصطفی درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.18) _ ساعت : 10:00-12:00
2211118-03 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی مختلط ظهیرپور وحید درس(ع): شنبه 08:00-10:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.16) _ ساعت : 08:00-10:00
2211138-01 مدار منطقی مختلط بیت الهی حاکم درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.01) _ ساعت : 13:00-15:00
2211138-02 مدار منطقی مختلط جاهدمطلق محمدرضا درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.01) _ ساعت : 13:00-15:00
2211277-01 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-02 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-03 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-04 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط ترکاشون رضا درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-05 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط ظهیرپور وحید درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-06 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-07 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط ترکاشون رضا درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-08 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط نقاش اسدی علی درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-09 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-11 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط بیگدلی محمد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-12 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مختلط بیگدلی محمد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
امتحان(1396.11.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211278-01 مبانی توسعه بازیهای رایانه ای مختلط مینائی بهروز درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
امتحان(1396.10.26) _ ساعت : 08:00-10:00
2211292-01 سیستمهای عامل مختلط شریفی محسن درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.24) _ ساعت : 13:00-15:00
2211294-01 مدارهای الکتریکی مختلط برنگی رضا درس(ت): شنبه 15:00-17:00
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
امتحان(1396.10.25) _ ساعت : 13:00-15:00
2211296-01 ساختمانهای داده مختلط رحمانی حسین درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211296-02 ساختمانهای داده مختلط کنگاوری محمدرضا درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211297-01 روش پژوهش و ارائه مختلط خنجری عین اله درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.10.30) _ ساعت : 11:00-13:00
2211298-01 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال مختلط فاضلی مهدی درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.01) _ ساعت : 08:00-10:00
2211299-01 ریز پردازنده و زبان اسمبلی مختلط کبیری پیمان درس(ت): شنبه 15:00-17:00
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
امتحان(1396.11.04) _ ساعت : 13:00-15:00
2211299-02 ریز پردازنده و زبان اسمبلی مختلط مشحون هاشم درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
امتحان(1396.11.04) _ ساعت : 13:00-15:00
2211300-01 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره مختلط مینائی بهروز درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.25) _ ساعت : 13:00-15:00
2211301-01 اصول طراحی کامپایلر مختلط پارسا سعید درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.01) _ ساعت : 13:00-15:00
2211302-01 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مختلط دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.21) _ ساعت : 08:00-10:00
2211302-02 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مختلط دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.21) _ ساعت : 10:00-12:00
2211302-03 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مختلط دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 12:00-14:00
امتحان(1396.10.21) _ ساعت : 12:00-14:00
2211302-04 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مختلط دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 14:00-16:00
امتحان(1396.10.21) _ ساعت : 14:00-16:00
2211303-01 آزمایشگاه ریز پردازنده مختلط مشحون هاشم درس(ع): یک شنبه 13:00-15:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.17) _ ساعت : 13:00-15:00
2211303-02 آزمایشگاه ریز پردازنده مختلط مشحون هاشم درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.19) _ ساعت : 13:00-15:00
2211306-01 مبانی شبکه های بی سیم مختلط ازهری سیدوحید درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.25) _ ساعت : 08:00-10:00
2211312-01 مبانی بینایی کامپیوتر مختلط سریانی محسن درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.11.04) _ ساعت : 08:00-10:00
2211314-01 هم طراحی سخت افزار و نرم افزار مختلط بیت الهی حاکم درس(ت): شنبه 13:00-15:00
درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.10.27) _ ساعت : 13:00-15:00
2211316-01 طراحی سیستمهای شی گرا مختلط آشتیانی مهرداد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.23) _ ساعت : 13:00-15:00
2211317-01 روشهای رسمی در مهندسی نرم افزار مختلط عبدالهی ازگمی محمد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.10.25) _ ساعت : 08:00-10:00
2211318-01 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی مختلط دارابی مصطفی درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.10.18) _ ساعت : 08:00-10:00
2211318-02 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی مختلط ظهیرپور وحید درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(1396.10.20) _ ساعت : 08:00-10:00
2211319-01 آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر مختلط ذبیح ا... پور علی درس(ع): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.10.18) _ ساعت : 15:00-17:00
2211319-02 آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر مختلط ذبیح ا... پور علی درس(ع): شنبه 13:00-15:00
امتحان(1396.10.16) _ ساعت : 13:00-15:00
2211326-01 آزمایشگاه کامپایلر مختلط پارسا سعید درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00
امتحان(1396.10.20) _ ساعت : 15:00-17:00
دفعات مشاهده: 313 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Computer Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.201 seconds with 979 queries by yektaweb 3600