[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور پژوهشی::
آموزش الکترونیکی::
پردیس شماره 2::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
::
ورود به سایت دروس

AWT IMAGE

نام کاربری
کلمه عبور

AWT IMAGE
رمز ورود را فراموش کرده‌اید؟

..
دفاعیه کارشناسی ارشد

دفاعیه کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: برنامه هفتگی نیمسال دوم 96-95 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | 
شماره و گروه درس نام درس نام استاد زمان و مکان ارائه/ امتحان
2211019-01 نظریه زبانها و ماشینها رحمانی حسین درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.03) _ ساعت : 08:00-10:00
2211022-01 آزمایشگاه مدارهای واسط دارابی مصطفی درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.27) _ ساعت : 15:30-17:30
2211023-01 مدارهای الکترونیکی مزینی ناصر درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.30) _ ساعت : 08:00-10:00
2211025-01 برنامه سازی پیشرفته ساغریچیان مسعود درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.31) _ ساعت : 14:00-16:00
2211025-02 برنامه سازی پیشرفته موحدی زینب درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.31) _ ساعت : 14:00-16:00
2211026-01 معماری کامپیوتر سریانی محسن درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.12) _ ساعت : 08:00-10:00
2211026-02 معماری کامپیوتر پاطوقی احمد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.12) _ ساعت : 08:00-10:00
2211027-01 آزمایشگاه پایگاه داده ها ترکاشون رضا درس(ع): شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.27) _ ساعت : 13:30-15:30
2211037-01 آزمایشگاه سیستم عامل فرد باستانی محمدعلی درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.24) _ ساعت : 10:00-12:00
2211037-02 آزمایشگاه سیستم عامل فرد باستانی محمدعلی درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.03.24) _ ساعت : 10:00-12:00
2211050-01 تحلیل و طراحی الگوریتمها نادری حسن درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.07) _ ساعت : 08:00-10:00
2211052-01 آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال ظهیرپور وحید درس(ع): شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.27) _ ساعت : 13:30-15:30
2211053-01 سیگنالها و سیستمها برنگی رضا درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.04) _ ساعت : 08:00-10:00
2211055-01 انتقال داده ها اکبری ازیرانی احمد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.14) _ ساعت : 08:00-10:00
2211076-01 شبکه های کامپیوتری آنالویی مرتضی درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.04.10) _ ساعت : 14:00-16:00
2211081-01 طراحی مدارهای واسط پاطوقی احمد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.12) _ ساعت : 14:00-16:00
2211087-01 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری عزیزجلالی عباس درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.24) _ ساعت : 13:30-15:30
2211087-02 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری عزیزجلالی عباس درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.03.24) _ ساعت : 10:00-12:00
2211090-01 مهندسی نرم افزار مینائی بهروز درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.12) _ ساعت : 14:00-16:00
2211098-01 سیستمهای چند رسانه ای حکمی وصال درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.14) _ ساعت : 08:00-10:00
2211105-01 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خنجری عین اله درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.30) _ ساعت : 08:00-10:00
2211108-01 اصول طراحی پایگاه داده ها رحمانی حسین درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.30) _ ساعت : 14:00-16:00
2211118-01 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی ظهیرپور وحید درس(ع): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.29) _ ساعت : 15:30-17:30
2211118-02 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی ظهیرپور وحید درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.24) _ ساعت : 10:00-12:00
2211138-01 مدار منطقی جاهدمطلق محمدرضا درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.04.11) _ ساعت : 14:00-16:00
2211277-01 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-02 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-03 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-04 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-05 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر نقاش اسدی علی درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-06 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-07 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-08 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر نقاش اسدی علی درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-09 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر فخرعلی صالح درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
2211279-01 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار آشتیانی مهرداد درس(ع): یک شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 13:30-15:30
2211288-01 سیستمهای کنترل خطی جاهدمطلق محمدرضا درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.30) _ ساعت : 14:00-16:00
2211292-01 سیستمهای عامل شریفی محسن درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.03.31) _ ساعت : 14:00-16:00
2211293-01 کارگاه کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ع): یک شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 13:30-15:30
2211293-02 کارگاه کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ع): یک شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 15:30-17:30
2211293-03 کارگاه کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 10:00-12:00
2211293-04 کارگاه کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 10:00-12:00
2211294-01 مدارهای الکتریکی برنگی رضا درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.03) _ ساعت : 14:00-16:00
2211295-01 ریاضیات گسسته نادری حسن درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.10) _ ساعت : 08:00-10:00
2211295-02 ریاضیات گسسته آشتیانی مهرداد درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.10) _ ساعت : 08:00-10:00
2211296-01 ساختمانهای داده خنجری عین اله درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.07) _ ساعت : 08:00-10:00
2211297-01 روش پژوهش و ارائه کبیری پیمان درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.10) _ ساعت : 11:00-13:00
2211298-01 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال بیت الهی حاکم درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.11) _ ساعت : 08:00-10:00
2211299-01 ریز پردازنده و زبان اسمبلی کبیری پیمان درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.04.14) _ ساعت : 14:00-16:00
2211300-02 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره ترکمان رحمانی عادل درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.03) _ ساعت : 14:00-16:00
2211301-01 اصول طراحی کامپایلر پارسا سعید درس(ت): شنبه 08:00-10:00
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.11) _ ساعت : 14:00-16:00
2211302-01 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.25) _ ساعت : 08:00-10:00
2211302-02 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.03.25) _ ساعت : 10:00-12:00
2211302-03 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر دائمی بهزاد درس(ع): پنج شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.25) _ ساعت : 13:30-15:30
2211303-01 آزمایشگاه ریز پردازنده مشحون هاشم درس(ع): یک شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 13:30-15:30
2211303-02 آزمایشگاه ریز پردازنده مشحون هاشم درس(ع): یک شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.28) _ ساعت : 15:30-17:30
2211303-04 آزمایشگاه ریز پردازنده مشحون هاشم درس(ع): شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.03.27) _ ساعت : 13:30-15:30
2211303-05 آزمایشگاه ریز پردازنده مشحون هاشم درس(ع): شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.27) _ ساعت : 15:30-17:30
2211304-01 تحلیل و طراحی سیستمها آشتیانی مهرداد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.10) _ ساعت : 14:00-16:00
2211307-01 آزمون نرم افزار عبدالهی ازگمی محمد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.04) _ ساعت : 14:00-16:00
2211309-01 تعامل انسان و کامپیوتر کنگاوری محمدرضا درس(ت): شنبه 15:30-17:30
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30
امتحان(1396.03.31) _ ساعت : 08:00-10:00
2211310-01 مبانی هوش محاسباتی مزینی ناصر درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 14:00-16:00
2211318-01 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ظهیرپور وحید درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.03.24) _ ساعت : 10:00-12:00
2211319-01 آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر بیت الهی حاکم درس(ع): شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211319-03 آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر بیت الهی حاکم درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1396.03.29) _ ساعت : 08:00-10:00
2211322-01 مبانی پردازش زبان و گفتار مینائی بهروز درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.10) _ ساعت : 08:00-10:00
2211323-01 امنیت شبکه ازهری سیدوحید درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.04.12) _ ساعت : 08:00-10:00
2211324-01 سیستمهای نهفته و بیدرنگ فاضلی مهدی درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1396.04.04) _ ساعت : 14:00-16:00
2211325-01 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی فخرعلی صالح درس(ت): شنبه 13:30-15:30
امتحان(1396.04.13) _ ساعت : 08:00-10:00
دفعات مشاهده: 672 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Computer Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.158 seconds with 964 queries by yektaweb 3433