[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور پژوهشی::
آموزش الکترونیکی::
پردیس شماره 2::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
::
ورود به سایت دروس

AWT IMAGE

نام کاربری
کلمه عبور

AWT IMAGE
رمز ورود را فراموش کرده‌اید؟

..
دفاعیه کارشناسی ارشد

دفاعیه کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: برنامه هفتگی نیمسال اول 96-95 ::


 

برنامه هفتگی  نیمسال اول 96-95 و محل تشکیل کلاسها
شماره و گروه درس نام درس نام استاد زمان و مکان ارائه/ امتحان شماره کلاس
2211001-01 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ترکمان رحمانی عادل درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 113
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211001-02 مبانی کامپیوتروبرنامه سازی موحدی زینب درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 121
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211019-01 نظریه زبانها و ماشینها رحمانی حسین درس(ت): شنبه 08:00-09:30 -120
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.20) _ ساعت : 08:00-10:00
2211023-01 مدارهای الکترونیکی مزینی ناصر درس(ت): شنبه 15:30-17:00 112
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.18) _ ساعت : 08:00-10:00
2211026-01 معماری کامپیوتر پاطوقی احمد درس(ت): یک شنبه 10:00-11:30 112
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211043-01 ریز پردازنده  و زبان اسمبلی مشحون هاشم درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 112
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.27) _ ساعت : 08:00-10:00
2211050-01 تحلیل و طراحی الگوریتمها نادری حسن درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 13
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.22) _ ساعت : 08:00-10:00
2211051-01 الکترونیک دیجیتال مزینی ناصر درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 13
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
امتحان(1395.10.18) _ ساعت : 08:00-10:00
2211053-01 سیگنالها و سیستمها اکبری ازیرانی احمد درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 117
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.21) _ ساعت : 08:00-10:00
2211076-01 شبکه های کامپیوتری آنالویی مرتضی درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 113
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
امتحان(1395.10.25) _ ساعت : 13:00-15:00
2211085-01 مهندسی اینترنت حکمی وصال درس(ت): یک شنبه 10:00-11:30 117
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.22) _ ساعت : 13:00-15:00
2211090-01 مهندسی نرم افزار آشتیانی مهرداد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 113
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.27) _ ساعت : 13:00-15:00
2211138-01 مدار منطقی پاطوقی احمد درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 -122
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.26) _ ساعت : 13:00-15:00
2211138-02 مدار منطقی جاهدمطلق محمدرضا درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 117
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.26) _ ساعت : 13:00-15:00
2211277-01 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 -118
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-02 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 10:00-11:30 -118
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-03 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 -118
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-04 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): شنبه 08:00-09:30 -122
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-05 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): شنبه 10:00-11:30 -122
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-06 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 -122
درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-07 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ت): شنبه 10:00-11:30 -118
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-08 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر نقاش اسدی علی درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 دانشکده برق
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-09 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه 10:00-11:30 -122
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211277-10 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر فخرعلی صالح درس(ت): شنبه 15:30-17:00 -122
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 08:00-10:00
2211292-01 سیستمهای عامل شریفی محسن درس(ت): یک شنبه 10:00-11:30 113
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.19) _ ساعت : 13:00-15:00
2211294-01 مدارهای الکتریکی برنگی رضا درس(ت): شنبه 15:30-17:00 113
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.20) _ ساعت : 13:00-15:00
2211296-01 ساختمانهای داده رحمانی حسین درس(ت): شنبه 10:00-11:30 121
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.22) _ ساعت : 08:00-10:00
2211296-02 ساختمانهای داده خنجری عین اله درس(ت): شنبه 10:00-11:30 13
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.22) _ ساعت : 08:00-10:00
2211297-01 روش پژوهش و ارائه خنجری عین اله درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 112
امتحان(1395.10.25) _ ساعت : 11:00-13:00
2211298-01 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال بیت الهی حاکم درس(ت): شنبه 08:00-09:30 121
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.26) _ ساعت : 08:00-10:00
2211299-01 ریز پردازنده و زبان اسمبلی کبیری پیمان درس(ت): شنبه 15:30-17:00 -118
درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.29) _ ساعت : 13:00-15:00
2211300-01 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره مینائی بهروز درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 112
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.20) _ ساعت : 13:00-15:00
2211300-02 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره کنگاوری محمدرضا درس(ت): شنبه 10:00-11:30 112
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.20) _ ساعت : 13:00-15:00
2211301-01 اصول طراحی کامپایلر پارسا سعید درس(ت): شنبه 08:00-09:30 117
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.26) _ ساعت : 13:00-15:00
2211306-01 مبانی شبکه های بی سیم ازهری سیدوحید درس(ت): شنبه 10:00-11:30 -120
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.20) _ ساعت : 08:00-10:00
2211311-01 مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر(مبانی تئوری بازیها) حکمی وصال درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 13
درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00
امتحان(1395.10.28) _ ساعت : 13:00-15:00
2211312-01 مبانی بینایی کامپیوتر سریانی محسن درس(ت): شنبه 08:00-09:30 112
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.29) _ ساعت : 08:00-10:00
2211313-01 اصول رباتیکز جاهدمطلق محمدرضا درس(ت): شنبه 10:00-11:30 117
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.27) _ ساعت : 13:00-15:00
2211314-01 هم طراحی سخت افزار و نرم افزار بیت الهی حاکم درس(ت): شنبه 13:30-15:00 117
درس(ت): چهارشنبه 15:00-13:30
امتحان(1395.10.22) _ ساعت : 13:00-15:00
2211315-01 طراحی سیستمهای مجتمع پر تراکم فاضلی مهدی درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 -120
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.29) _ ساعت : 13:00-15:00
2211316-01 طراحی سیستمهای شی گرا آشتیانی مهرداد درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 -119
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.18) _ ساعت : 13:00-15:00
2211317-01 روشهای رسمی در مهندسی نرم افزار عبدالهی ازگمی محمد درس(ت): شنبه 10:00-11:30 113
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.20) _ ساعت : 08:00-10:00
یادآوری: کلاسهای 112،113 و 117 واقع در طبقه اول و کلاسهای 118،119،120،121 و 122 در طبقه زیرزمین و کلاس 13 واقع در طبقه همکف می باشد.
دفعات مشاهده: 758 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Computer Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 964 queries by yektaweb 3433